מוסיקה ישראלית

מוסיקה קונצרטית בישראל מבוצעת ונכתבת מימי העליות הראשונות עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל. העליות מאירופה הביאו איתן מוזיקאים מעולים אשר פעלו לקידום המוזיקה הקלאסית וגם ליצירת מוסיקה ישראלית חדשה. מוסיקה ישראלית כוללת בתוכה סגנונות רבים של הלחנה וביצוע. חלק גדול מן המוסיקה הישראלית הולחנה כתוצר של סינטזה בין סגנונות מוזיקליים שהביאו איתם המלחינים מארץ המוצא ובין השפעות מקומיות. מוסיקה ישראלית שנכתבה לפני קום המדינה, מוסיקה ישראלית שנכתבה לאחר קום המדינה ומוסיקה ישראלית שלקח לה מס' דורות כדי להיקרא כך. למאמרו של חנוך רון אודות המוזיקאים הישראליים .

למאמרו של חנוך רון אודות המוזיקה הישראלית

הפרוייקט קמרי ארץ ישראלי - שלישיית עתר

פסטיבל חג למוסיקה הישראלית

פרוייקט זמרשת לזמר עברי מוסיקה ישראלית

האתר בהקמה איתכם הסליחה על אי הנוחות

concerts in israel

 

 

לפרסומים נוספים

מופעים

לחדשות קודמות